Надлежност

Надлежност републичке грађевинске инспекције огледа се у надзору над спровођењем закона и других прописа непосредним увидом у важеће опште и појединачне акте, евиденцију и другу документацију, вршећи надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство, односно над изградњом објеката чији је надзор поверен градовима-општинама.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ